Update pilotproject duurzaam melkveebedrijf in Bangladesh

15-02-2018

Tijdens het jubileumfeest in 2016 van directeur-eigenaar Kees Lekkerkerker zamelden we met de Lekkerkerker Groep 11.000 Euro in voor Solidaridad. Dit bedrag werd geïnvesteerd in de ontwikkeling van een professioneel dier- en milieuvriendelijk melkveebedrijf in Bangladesh, waarin de melkproductie van meerdere kleine boeren wordt samengevoegd. Tijd voor een update van Solidaridad over dit project!

Achtergrond
De Lekkerkerker Groep heeft 11.000 Euro ingezameld voor Solidaridad. Dit bedrag werd geïnvesteerd in een ‘producer company’ in Bangladesh op te zetten; een bedrijf waarin meerdere boeren met een klein aantal koeien zich clusteren. Het bedrijf wordt professioneel en diervriendelijk ingericht. Deze schaalvergroting zorgt ervoor dat de boeren een serieuze partij worden voor afnemers en investeerders. De producer company is een pilotbedrijf dat bedoeld is om van te leren en dient als voorbeeld voor andere boeren. Uiteindelijk moet dit een katalysator zijn voor de inrichting van veel meer van dit soort bedrijven.

Dit project is onderdeel van het SaFal-programma (Sustainable Agriculture, Food Security and Linkages), een samenwerking tussen Solidaridad en de Nederlandse ambassade in Bangladesh. SaFal stimuleert 18,000 boeren en arbeiders in Zuidwest-Bangladesh om duurzame praktijken toe te passen in veeteelt, tuinbouw en visserij.

De start van de ‘Producer Company’
Nu de bouw van de schuur is afgerond en melkmachines en koeltanks zijn geplaatst, heeft een groep van zes boeren zich aangesloten. Zij vormen samen met hun acht koeien vanaf 29 januari de ‘Producer Company’ en staan binnenkort officieel geregistreerd als coöperatie. Ze zijn ontzettend enthousiast over de mogelijkheden die hen op deze manier worden geboden en gemotiveerd om hun business duurzaam te laten groeien. Dat kan ook, want de schuur heeft capaciteit voor 28 koeien en de boeren krijgen training en begeleiding om hun land gezamenlijk en duurzaam te bewerken voor optimaal resultaat.

Dierenwelzijn is de toekomst
Meer schaduw, schoon drinkwater, betere kwaliteit voeding en het melken met melkmachines zorgen voor een verwachte totale melkopbrengst van 280 liter per dag. De betere zorg voor de koeien resulteert op die manier in een grote commerciële meerwaarde. Zo wordt deze wijze van veehouderij ook interessant voor andere boeren en investeerders. Nu al is het de ambitie van de betrokken boeren om binnen vijf jaar op te schalen naar een bedrijf met honderd koeien.

Terug naar nieuws